Inleiding reflectie

Reflecteren verwijst naar het vermogen om informatie te verwerken en daarbij tevens naar de inhoud van dat denken en het resultaat daarvan te kijken. Reflectie is daarbij een beschouwing op afstand van iets wat is gebeurd, terwijl reflexiviteit doorgaans verwijst naar het stilstaan bij hoe de eigen waarden, opvattingen, percepties en acties iets wat gebeurde/gebeurt (ook) beïnvloeden. 

                     

Hoe doe ik dat? 

  1. U verheldert het thema met behulp van een aantal reflectieve uitgangspunten
  2. U creëert inzicht met behulp van kennis. U ordent
  3. U houdt rekening met de wisselwerking tussen reflectie en levensloop
  4. U verdiept zich in de ontwikkingen rondom reflectie. U kent de historie
  5. U bakent reflectie af met behulp van voorbeeldige contrasten
  6. U put uit diverse bronnen
  7. U bouwt voort op de uitgangspunten van de metacompetentiegedachte (zie ELO-Denkhulp: Metacompetentie uitgangspunten). 

Meer weten? Zie ELO-Reflectie