Welkom in de ELO-Reflectie!

Reflectie is gestructureerd nadenken over het eigen handelen door ervaringen en gevoelens te verbinden met praktijk, intuïtie en theorie om betekenis te geven aan dat handelen.

                            

                                                      Voor vergroting, zie Mindmap 

Hoe doe/bedenk ik dat?

A. U verdiept zich in de uitgangspunten, begrippenkaders en historie van reflectie. U bestudeert het fenomeen reflectie

B. U maakt gestructureerd gebruik van werkvormen. U reflecteert methodisch 

C. U werkt strategisch en vervult de specialistische rol van onderzoeker

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules.