Welkom in de ELO-Reflectie!

Reflectie is nadenken over het eigen handelen. 

   

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in de reflectieleer

B. U werkt methodisch 

C. U vervult de specialistische rol van reflector (hier: onderzoeker)

D. U gebruikt ervaringsdeskundigheid

E. U bouwt uw eigen opleidingsroutes met studiemodules.