Welkom in de ELO-Reflectie!

Reflectie is gestructureerd nadenken over het eigen handelen door ervaringen en gevoelens te verbinden met praktijk, intuïtie en theorie om betekenis te geven aan dat handelen.

    

              Voor vergroting, zie Mindmap                          Zie ook: Kennisintegratie en -differentiatie

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in het begrip reflectie

B. U reflecteert gestructureerd en methodisch 

C. U vervult de specialistische rol van onderzoeker

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U bouwt uw eigen opleidingsroutes met studiemodules.