2.1.1.1.1 Bewustwording

Bewustwording verwijst naar het gaan beseffen van iets en in geval van reflectie is dat doorgaans het eigen handelen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U realiseert dat sprake is van een handelingsaspect, u doet
  2. U verwerkt informatie en dat leidt tot beelden, herinneringen, ideeën en verwachten. U denkt
  3. U beseft dingen, u wordt zaken gewaar, u verwerkt informatie die betrekking heeft op uzelf. U voelt
  4. U handelt op basis van uw intenties, uw wilskracht. U wilt
  5. U stemt uw doen en laten, inclusief mentale activiteiten af op anderen. U reageert.

Meer weten? Zie Reflectie-soorten