1.2.2 Pers.waarden

Persoonlijke- of kernwaarden zijn ideeën over wat belangrijk is in het leven, wat er toe doet en hoe het leven geleefd moet worden. Deze waarden combineren de basishouding die men van huis uit meekrijgt met de reflectieve waarden die men zich later binnen een bepaalde beroepsgroep of professionele organisatie eigen maakt.  

                   

Meer weten? Zie Context