3. Werkwijze

Onder een reflectie-werkwijze verstaat men de zoveel mogelijk gestandaardiseerde en procesmatige beschrijving van reflectie-activiteiten.             

                                     

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt reflectie-werkvormen 
  2. U gebruikt reflectie-vaardigheden
  3. U gebruikt reflectie-technieken.

Meer weten? Zie Inleiding Methode