2. Modelleringswijze

De onderliggende modelleringswijze omvat de (schematische) beschrijving van het reflectieproces hoofdlijnen. Een model is een schematische, vaak visuele voorstelling van de werkelijkheid. Men gebruikt dit soort blauwdrukken vooral om reflectie overzichtelijk te maken en de overgang van theorie naar praktijk te ondersteunen.

                                

 Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt voor collectieve reflectie het CREAM-model
  2. U gebruikt voor verdieping Korthagen's  UI- of spiraalmodel
  3. U gebruikt voor ethische reflectie vorm het OHRE-model
  4. U komt tot diverse invalshoeken met de Denkhoeden de Bono.

Meer weten? Zie Inleiding methode