2.3.1 Interactietheorie

De interactietheorie (de Jong) gaat uit van de drie-eenheid 'doen-denken-leren' en biedt op basis van deze trias een theoretische basis voor de ontwikkeling van probleemoplossend gedrag. 

    

Hoe doe ik dat?

  1. U bestudeert het beoogde gevolg van interactiviteit: conceptualisatie
  2. U focust op de relevantie van interactiviteit in termen van responsiviteit
  3. U verdiept zich in het proces van kennis construeren
  4. U beziet de trias denken-leren-doen als psychologisch proces
  5. U verdiept zich in de kennisconstituerende principes
  6. U ont-dekt.

Meer weten? Zie Theorieen

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Interactietheorie