4.1 Onderzoeksfasering

Wetenschappelijk- of veldonderzoek bestaat doorgaans uit het doorlopen van een aantal vaste stappen.

Hoe doe ik dat? 

  1. U start met het verzamelen van relevante informatie (de Check in de PDCA-cyclus). Het verdient aanbeveling een interventie vooraf te voorspellen en te starten met een simulatie of een pilot. Kennis van de representaties aan de hand van theorieën, o.a. organisatiekunde
  2. U interpreteert verschijnselen op basis van theorie
  3. U beschrijft de situatie: representatie, interpretatie, isomorfie zoals bijvoorbeeld cases, zoeken op micro, meso- en macroniveau (mensen, organisaties, samenleving)
  4. U past een en ander herhaald toe
  5. U toetst de resultaten en satelt desgewenst uw plannen bij. 

Meer weten? Zie Onderzoek