1.1 Reflectie-missie

Een reflectie-missie beschrijft het duurzame bestaansrecht van reflectie als kenmerk van een individu of groep. Deze beschrijving biedt handvatten om de meest fundamentele vragen op het gebied van reflectie te beantwoorden. Leidraad daarbij zijn de criteria: Ambitieus, Motiverend, Onderscheidend, Relevant & Echt (AMORE).

                          

Hoe doe ik dat? 

  1. Waar staan we qua reflectie gezien voor?
  2. Welke normen en waarden hebben we op dit gebied?
  3. Welke overtuigingen qua reflectie motiveren ons?
  4. Wat is qua reflectie ons bestaansrecht?

 Meer weten? Zie Strategisch geheel