1. Strategisch geheel

Strategie is het maken van keuzes op hoofdlijnen. Strategische keuzes lopen over een langere periode (3-5 jaar). Missie en visie geven richting aan strategische keuzes, die op hun beurt weer bepalend zijn voor tactieken (1-3 jaar) en operationele beslissingen (korte termijn). 

                  

Hoe doe ik dat?

  1. U formuleert uw reflectie-missie
  2. U verwoordt vanuit uw kernwaarden uw reflectie-visie
  3. U hanteert een reflectie-strategie
  4. U formuleert uw strategie in een of meer reflectie-plannen
  5. U gaat over tot strategische reflectie-actie
  6. U verwart dit alles niet met, maar stelt dezelfde strategische vragen als voor de organisatie als geheel (zie ELO-Organisatie: Strategie van de organisatie).

Meer weten? Zie Inleiding onderzoeker