1.5.1.2 Zakelijk domein

Het zakelijke domein verwijst naar onderdelen van het professionele leven waarin men in functie is en/of een bepaalde formele of professionele rol vervult. Aangezien men als professional zelf in het geding is, is het van belang zichzelf ook over dit domein te bevragen.

Hoe doe ik dat?

  1. Hoe verhouden mijn talenten en idealen zich tot mijn zakelijke bezigheden?
  2. In hoeverre komen mijn individuele waarden overeen met de waarden van mijn organisatie?
  3. Wat zou ik als leider van mijn organisatie het eerst vernieuwen?
  4. Welke prijs ben ik bereid te betalen voor het waarmaken van mijn idealen?
  5. Welk gedrag uit mijn eigen verleden heeft bijgedragen aan de situatie die nu aan verandering toe is? 

Meer weten? Zie Subject