1.5.1.1 Prive-domein

Het prive-domein verwijst naar die onderdelen van het leven waarin men niet in functie is en/of een bepaalde formele of professionele rol vervult. Aangezien men als professional steeds meer als persoon in het geding is, is het van belang zichzelf ook over dit domein te bevragen.

Hoe doe ik dat?

  1. Waartoe ben ik op aarde?
  2. Wat zijn mijn specifieke talenten of kwaliteiten?
  3. Wat is mijn schaduwkant, mijn kwetsbaarheid?
  4. Hoe wil ik later worden herinnerd?
  5. Wat zou ik doen als ik nog maar kort te leven heb?
  6. Wat geeft energie, wat doet energie weglekken?
  7. Wat wil het liefst veranderen?
  8. Welke prijs ben ik bereid hier voor te betalen?
  9. Welke belofte wil ik doen, die ook een serieus risico inhoudt? 

 Meer weten? Zie Subject