1. Denkwijze

De onderliggende denkwijze omvat het stelsel van redenaties waarop methodisch en doelgeroicht reflecteren is gebaseerd.

                                      

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in de theoretische uitgangspunten met behulp van het concept reflectie (zie Module A)
  2. U verdiept zich in de methodische uitgangspunten met behulp van methodisch werken (zie ELO-Methodiek).

Meer weten? Zie Inleiding Methode