2.1.4 Doelen

Het belang van reflectie hangt nauw samen met het doel dat men nastreeft. Deze doelgerichte functionaliteit bepaalt vervolgens op haar beurt de vorm.
 
Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt reflectie om uw eigen handelen aan de realiteit of werkelijkheid te toetsen
  2. U gebruikt reflectie om ergens van te leren
  3. U gebruikt reflectie (als vaardigheid) in competentiegestuurd onderwijs en beroepsopleidingen
  4. U gebruikt reflectie in collectieve zin om uw organisatie of de maatschappij te voorzien van een redelijke basis. 

Meer weten? Zie Begrippen