1.9 Randvoorwaarden

Voorwaarden zijn omstandigheden die het mogelijk maken dat iets anders kan plaatsvinden. In geval van reflectie maakt men gebruik van cognitieve processen en kenniscontainers, waarin men verschillende soorten kennis opslaat. Op basis van, en door die verschillende soorten kennis te combineren, kan men verschillende leerslagen maken.

Meer weten? Zie Uitgangspunten