1.8 Interactiviteit

Interactiviteit verwijst naar de wisselwerking tussen verschillende partijen die vereist is om reflectie vorm te geven.

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat als u over uw eigen doen en laten nadenkt, er sprake is van introspectie of zelfreflectie
  2. U beseft dat reflectie individueel andere kenmerken vertoont dan wanneeer dit in groepsverband plaatsvindt. Het geheel is meer dan de som der delen. Er is sprake van emergentie
  3. U begrijpt dat door het emergente karakter van reflectie het moeilijk is om eenduidige causale, lineaire verbanden te leggen. Er is al snel sprake van complexiteit
  4. U bent bekend met begrippen als dynamiek, zelforganisatie, chaos en vlindereffect, chaordische processen etc. U hanteert een systeemperspectief. 

Meer weten? Zie Uitgangspunten