1.7 Wederkerigheid

Wederkerigheid is de gelijktijdige en wederzijdse beïnvloeding met behulp van (hier) reflectie tussen verschillende partijen, waarbij men elkaar wederzijds voordeel gunt.

                                              

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in denker en gedachte en andere dyadische posities
  2. U verdiept zich in het fenomeen introspectie
  3. U verdiept zich in het streven naar gelijkwaardigheid (reciprociteit)
  4. U verdiept zich in het streven naar wezenlijk wederzijds begrip en empathie
  5. U verdiept zich in toegankelijkheid of responsiviteit.

Meer weten? Zie Uitgangspunten