1.5 Positie

Een positie is een plaats die iets of iemand inneemt in relatie tot iets of iemand anders binnen een groter geheel. 

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat er bij reflectie altijd sprake is van iemand die reflecteert, een denker of subject
  2. U weet dat er bij reflectie altijd sprake is van iets of iemand waarover wordt gereflecteerd, alsmede van een resultante van dat denken, een object.

Meer weten? Zie Uitgangspunten