1.1 Belangen

Belangen verwijzen naar zaken die van waarde zijn voor betrokkenen en daarmee richting geven aan meer concrete doelen. 

                              

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt reflectie om uw eigen handelen te toetsen aan de werkelijkheid
  2. U gebruikt reflectie als vehikel om te leren
  3. U gebruikt reflectie om uw handelen voorzien van een redelijke basis. 

Meer weten? Zie Uitgangspunten