1.1 Belangen

Belangen verwijzen naar zaken die voordelig, nuttig en daarmee functioneel zijn. Hier gaat het om reflectie in het kader van het oplossen van praktische problemen en het creëren van maatschappelijke meerwaarde.  

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt reflectie om uw eigen handelen te toetsen aan de realiteit of werkelijkheid
  2. U gebruikt reflectie om ergens van te leren
  3. U gebruikt reflectie (als vaardigheid) in competentiegestuurd onderwijs en beroepsopleidingen
  4. U gebruikt reflectie in collectieve zin om uw organisatie of de maatschappij te voorzien van een redelijke basis. 

Meer weten? Zie Uitgangspunten