2.1.6 Reflectieve posities

Een reflectieve positie is de plaats die reflectie inneemt in relatie tot iets of iemand anders binnen een groter geheel. Bij reflectie onderscheidt men twee basale en complementaire posities. 

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat er altijd iemand is die reflecteert. De denker is het subject
  2. U weet dat er iets of iemand is waarover wordt gedacht. Die gedachte is het object.

Meer weten? Zie Begrippen