2.1.6 Reflectieve posities

Een positie is een plaats die iets of iemand inneemt in relatie tot iets of iemand anders binnen een groter geheel. Bij reflectie onderscheidt men twee basale en complementaire posities. 

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat er altijd iemand is die reflecteert. Dat is het subject, de denker
  2. U weet dat er iets of iemand is waarover wordt gereflecteerd en dat daarmee de aard of of soort reflectie bepaalt. Dat is het object.

Meer weten? Zie Begrippen