5.2.1 Opdrachtsvragen

Opdrachtsvragen zijn die vragen die men zichzelf, bij voorkeur zo vroeg mogelijk, stelt omdat men zelf als persoon deel uitmaakt van het proces waarbij men zakelijk-functioneel, bijv. als consultant/ZZP'er, is betrokken.  

Hoe doe ik dat?

  1. U vraagt zich af of de opdrachtgever het probleem wel helder voor ogen heeft en de juiste inschattingen heeft gemaakt
  2. U gaat na of er mogelijk een 'echt' probleem is dat men niet onder ogen kan of wil zien. Niet zelden is opdrachtgever tenminste deel van het probleem, bijv. omdat diens stijl van leidinggeven niet past. De opdracht om iets te doen aan de kwaliteiten van anderen  is dan snel gegeven
  3. U denkt na over de verschillende rollen, naast die van adviseur, waarin u verzeild kunt raken, zoals die van boeman, Kop van Jut, vertrager of juist katalysator
  4. U vraagt zich af welke verborgen motieven aan uw opdracht kunnen kleven. U bent op uw hoede maar geniet ook van uw bijzondere, strategische positie
  5. U vraagt zich af of u bereid en in staat bent (continu) werkzaamheden uit te voeren die men samenvat onder het kopje 'gevraagd en ongevraagd advies'. U loopt immers het risico voor niets te werken, maar ook als brenger van het slechte nieuws te worden onthoofd
  6. U gaat na in hoeverre u, al of niet als ZZP'er in vaste dienst, voor iedere taak een opdrachtgever of sponsor kunt vinden. Een goed netwerk helpt u niet alleen om aan informatie te komen, maar geeft u ook de mogelijkheden om meningen af te tasten en zaken ‘in de week te zetten’
  7. U stelt zichzelf de vraag in hoeverre u, achter de schermen werkend, wel over voldoende status beschikt.

Meer weten? Zie Startvragen