2.2.1.1 Design abductie

Abductie is een manier van redeneren waarbij een mogelijke verklaring voor een (onverwacht) verschijnsel als de juiste wordt genomen. De verklaring is dan wel een voldoende voorwaarde, maar niet een noodzakelijke. Abductie kan als zodanig creatieve oplossingen mogelijk maken.

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in abductie
  2. U beseft dat abductie zwakker is dan deductie (enige verklaring) of zelfs inductie. 

Meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Redeneervormen