2.2.1 Design Thinking

Design Thinking (DT) is een manier van denken die men gebruikt om op een praktische en creatieve manier problemen op te lossen of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Tot die producten kunnen ook mentale concepten behoren zoals informatie, kennis en wijsheid. Bij diensten kan men denken aan advies en begeleiding, maar vooral ook aan co-creatie. Integratie van dit alles kan op verschillende manieren plaatsvinden.

Hoe doe ik dat? 

  1. U verdiept zich in hetgeen DT uniek maakt: Design Abductie
  2. U past DT toe volgens een relatief gestandaardiseerd stappenplan (Zie B. 2.7)