2.7 Design Thinking

Design Thinking (DT) is een methode, een manier van denken en werken om op een praktische en creatieve manier problemen op te lossen of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Tot die producten kunnen ook mentale concepten behoren zoals informatie, kennis en wijsheid. Bij diensten kan men denken aan advies en begeleiding, maar vooral ook aan co-creatie. Integratie van dit alles kan op verschillende manieren plaatsvinden. Hier ligt de focus op de Digitafel Methodiek onder het motto 'Samen slimmer werken'.    

                                      

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in de rationale en achtergronden
  2. U combineert dit alles tot de Digitafel Methodiek (DTM).