2.2 Modellen

Een model is een schematische voorstelling van de werkelijkheid. Men gebruikt dit soort afbeeldingen of visualisaties vooral om ingewikkelde zaken overzichtelijk te maken.

                          

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt voor collectieve reflectie het CREAM-model
  2. U gebruikt voor verdieping Korthagen's  UI- of spiraalmodel
  3. U maakt Korthagen's model wat meer concreet m.b.v. het STARR-model
  4. U gebruikt voor didactische situaties Kolb's leercyclus
  5. U geeft ethische reflectie vorm met het OHRE-model
  6. U komt tot diverse invalshoeken op basis van de Denkhoeden de Bono
  7. U ontwerpt samen een nieuw concept of gedachte met behulp van de DT-methode.

Meer weten? Zie Ordenen