2.1.2.1.3 Bewustwording

Bij reflecteren gaat het om bewustwording in relatie tot zowel zichtbare handelingen als onzichtbare mentale activiteiten. Daarbij kan men verschillende soorten mentale en fysieke activiteiten onderscheiden.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent zich bewust van het feit dat ervaringen maar ten dele bewust worden beleefd; er is sprake van een ijsbergfenomeen
  2. U realiseert dat sprake is van een handelingsaspect, u doet
  3. U verwerkt informatie en dat leidt tot beelden, herinneringen, ideeën en verwachten. U denkt
  4. U beseft dingen, u wordt zaken gewaar, u verwerkt informatie die betrekking heeft op uzelf. U voelt
  5. U handelt op basis van uw intenties, uw wilskracht. U wilt
  6. U stemt uw doen en laten, inclusief mentale activiteiten af op anderen. U reageert 

Meer weten? Zie Functionaliteit