x.2.1.1.3 Zelfsturing

Zelfsturing of autonomie verwijst naar het vermogen van de mens om, op basis van kennis, kunde en eerdere ervaringen regie te voeren op het eigen leven.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt zelfstandig keuzes
  2. U weet wat u wel en niet kunt
  3. U weet dat er zaken zijn die wel of niet mogen
  4. U beseft dat er ook zoiets bestaat als durven
  5. U maakt een onderscheid tussen ik (als persoon) en mij (de toeschouwer).

Meer weten? Zie Nadenken