2.3 Theorieen

Een theorie is een geheel van denkbeelden, verwachtingen (hypothesen) en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. Met behulp van theorieën kan men reflectie begrijpen, verklaren, voorspellen en beinvloeden.

Hoe doe ik dat?

  1. U neemt kennis van verschillende redeneervormen
  2. U verdiept zich in het werk van Schön over de reflective professional 
  3. U beseft dat reflectie een brug slaat tussen praktijk, ervaren en theorie m.b.v. het begrip Evidence Based Practice.

Meer weten? Zie Ordenen