x.2.1.1.4 Fenomeen

Reflectie is een belangrijk maar ook verwarrend begrip. Het is zaak om misverstanden te voorkomen, zoals: 

  1. U denkt dat u het te druk hebt voor reflectie. Hoe harder u holt, hoe belangrijker het is stil te staan bij al die drukte
  2. U denkt dat u uw denken moet stopzetten. Het tegendeel is waar want reflectie verbindt denken en doen met elkaar en dat kan alleen als u uw denken continueert
  3. U denkt dat reflectie solistische introspectie is. Ook dit is onjuist want u heeft anderen nodig om te komen tot nieuwe perspectieven
  4. U gaat er van uit dat reflectie alleen van belang is in het kader van een opleiding en niet voor mensen die in de praktijk werken. In dat kader is het van belang te beseffen dat reflecteren ervaringen verbindt met de werkcontext, de praktijk
  5. U denkt dat reflectie een alternatief is voor leren uit de theorie. Reflectie verbindt ervaring aan theorie
  6. U weet dat reflectie verder gaat dan alleen nadenken en strekt zich ook uit tot ervaringen, intuitie en aanvoelen

Meer weten? Zie Nadenken plus