2.1.1 Nadenken plus

Nadenken verwijst naar het bewust en gestructureerd schenken van mentale aandacht aan een bepaald onderwerp. Reflectie gaat wat verder en is gestructureerd nadenken over het eigen handelen door ervaringen te verbinden met praktijk, intuïtie en theorie en zo betekenis te geven aan dat handelen.

Hoe doe ik dat?

  1. U tracht de wereld te begrijpen
  2. U leert
  3. U streeft naar zelfsturing
  4. U voorkomt misvattingen en bent helder of reflectie als fenomeen.

Meer weten? Zie Begrippen