3.1.4.1 Routine

Routine is het volgens vaste patronen of gewoonten oplossen van problemen of taken. Mensen zijn gewoontedieren, al was het maar omdat men daardoor in staat is oog te hebben voor zaken die er echt toe doen.

Hoe doe ik dat?

  1. traint d.w.z. u oefent moeilijke of spannende dingen net zo lang tot ze automatisch goed gaan
  2. U zorgt er voor dat uw emoties langzaam maar zeker afnemen tot normaal niveau d.w.z. eigenlijk ontbreken.
  3. U onderscheidt gewone zaken van bijzondere.

Meer weten? Zie Delibereren