2.4 Twijfel

Twijfelen is niet kunnen, of in geval van reflectie, niet onmiddelijk willen kiezen.

Hoe doe ik dat?

  1. U onderkent de voor- maar vooral ook de nadelen van routine
  2. U twijfelt methodisch, u weet immers dat men per definitie aan alles kan twijfelen behalve aan de twijfel zelf. Vandaar Descartes' uitspraak: "Ik twijfel, dus ik denk, dus ik besta" (Dubito, ergo cogito, ergo sum)
  3. U stelt uw oordeel uit om zoveel mogelijk informatie te verzamelen
  4. U onthoudt u van een oordeel
  5. U raadpleegt een hulpverlener in geval van pathologische twijfel.

 Meer weten? Zie Werkvormen