3.1.8.1 Zelfkennis

Zelfkennis houdt in dat men weet wie men is en wat men kan, maar ook dat men beseft wat men nog niet aan competenties in huis heeft. 

Hoe doe ik dat?

 1. U onderzoekt wat dicht bij uzelf ligt: wat zijn uw drijfveren, uw doelen in het leven? Vanuit welke waarden leeft u en werkt u?
 2. U gaat na welke belangrijke variabelen in uw loopbaan uw capaciteiten en het tempo van uw groei en ontwikkeling bepalen
 3. U wordt onbewust competent. U krijgt nieuwe inzichten, maakt uzelf nieuwe denkmodellen eigen of verwerft nieuwe vaardigheden. Die gaat u vervolgens toetsen in nieuwe situaties en na enige tijd worden ze een onderdeel van uw vaste repertoire. 
 4. U ziet toch weer hiaten en merkt dat de cyclus weer van voor af aan begint
 5. U beseft dat u zich levenslang in Kolb's leercyclus bevindt, U komt voortdurend op een hoger
  niveau, maar moet telkens opnieuw door soms pijnlijke leermomenten heen. ‘Still confused but at
  a much higher level’ 
 6. U ontdekt uw eigen stijl van leren en verfijnt deze zo mogelijk. Vaar echter niet blind op die voorkeursstijl. Blijf openstaan voor nieuwe ervaringen en nieuwe manieren van leren 
 7. U ontdekt dat ‘professional zijn’ in essentie neerkomt op het kunnen hanteren en balanceren met vakkennis, mensenkennis en zelfkennis
 8. U maakt actief werk van uw persoonlijke ontwikkeling. Groeien als professional is
  niet alleen het richten en ontwikkelen van uw loopbaan, maar ook het richten en ontwikkelen van uw levenspad. Die combinatie is makkelijker naarmate u kiest voor datgene wat ook dicht bij uzelf en uw aard ligt.

Meer weten? Zie Zelfreflectie