3. Levensloop

De levensloop is het geheel van periodes of fases die de mens van conceptie tot dood doorloopt. Levensloop en reflectie beïnvloeden elkaar doorlopend en wederzijds zodat men hun interactie het best in een overkoepelend verband kan plaatsen. 

                               

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat de wijze van reflecteren en vooral de taal en de cultuur die u zich in uw jeugd heeft eigen gemaakt mede bepalend zijn voor uw huidige referentiekader
  2. U verdiept zich in de algemene leeftijds- of levensfasen
  3. U bent bekend met de ontwikkeling van (uw) persoonlijke waarden
  4. U verdiept zich in het begrip cognitief-emotionele ontwikkeling
  5. U kent (uw) morele ontwikkeling
  6. U verdiept zich bij ingrijpende vraagstukken in de pedagogiek of gerontologie
  7. U bent bekend met enkele kernbegrippen uit de ontwikkelingspsychologie (zie ELO-Psychologie: Ontwikkelingsleer).

Meer weten? Zie Inleiding Reflectie

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Levensloop