3. Levensloop

De levensloop is het geheel van periodes of fases die de mens van conceptie tot dood doorloopt. Levensloop en reflectie beinvloeden elkaar doorlopend en wederzijds, waarbij men pragmatisch gezien niet of nauwelijks onderscheid maakt tussen oorzaak en gevolg.

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat reflectie nauw samenhangt met persoonlijke en professionele ontwikkeling

Meer weten? Zie Inleiding reflectie

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Levensloop