2.1 Professionaliteit

Professionals onderscheiden zich van leken doordat ze boven hun eigen impulsiviteit uit kunnen uitstijgen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat de meest primaire vorm van reflectie emotie is (zie ook ELO-Psychologie: Emotie). U combineert de gloed van emotie met de controle van het intellect (Hertzberg)
  2. U kunt zich (gevoelsmatig) verplaatsen in de ander. U ontwikkelt empathie
  3. U onderkent normatieve dimensies van praktijksituaties. U ontwikkelt morele sensitiviteit
  4. U krijgt zicht op de determinanten die binnen uw omgeving beslissingen bepalen. U krijgt inzicht in de context 
  5. U ontwikkelt het vermogen om uw handelen jegens anderen te verantwoorden
  6. U krijgt kennis over en gevoel voor relevante sociale normen
  7. U ontwikkelt het vermogen algemene wetmatighedenn toe te passen in specifieke situaties. U kunt vertalen
  8. U verwerft kennis over de belangrijkste normen en waarden binnen een (sub)cutuur, doelgroep etc. U kent de sleutelconcepten.

Meer weten? Zie Werkvormen

Nog meer weten? Zie ELO-Professionaliteit