2.3 Moreel beraad

Bij ethische problemen of morele dilemma's is het zaak de ethische aspecten grondig te analyseren in de vorm van een moreel beraad.

Hoe doe ik dat?

  1. U inventariseer alle morele vragen en kies de belangrijkste focust op de hoofdvraag
  2. U inventariseert de belanghebbenden; wiens rechten staan op het spel, met wie moet u rekening houden, behoort u daar zelf ook toe? Maak zonodig een rangorde 
  3. U inventariseert welke argumenten een rol spelen; maak een lijst van voors en tegens, probeer alle argumenten in kaart te brengen dus breng nog geen weging of selectie aan 
  4. U trekt een conclusie; ga na welke argumenten het zwaarst wegen, geef antwoord op de hoofdvraag en onderzoek wat daarvan de gevolgen zijn voor alle belangen en betrokkenen. Formuleer wat je precies wanneer met wie gaat doen  
  5. U stelt zich de vraag of u het handelen dat voortkomt uit de conclusie onderschrijft en zelf zou uitvoeren in de praktijk. Dit is een soort controlevraag want als het anwoord neen luidt, is er waarschijnlijk ergens in het proces iets misgegaan. 

Meer weten? Zie Werkvormen