2. Werkvormen

Onder reflectieve werkvormen verstaat men activiteiten die een duidelijk herkenbaar reflectief doel hebben en een daarmee samenhangende opbouw en vorm.  

Hoe doe ik dat?

  1. U ontwikkelt in algemene zin professionaliteit
  2. U besteedt extra aandacht aan opvallende zaken. U redeneert
  3. U gaat op zoek naar antwoorden bij ethische dilemma's. U houdt moreel beraad
  4. U koestert het voordeel van de twijfel
  5. U toetst
  6. U gebruikt een aantal onderwerp-gerelateerde cycli
  7. U gebruikt reflectieve zakelijke startvragen
  8. U ondersteunt een gezamenlijk leerproces met intervisie
  9. U kiest bij afstemming in samenwerking voor feedback

Meer weten? Zie Inleiding methode