3.1.5 Toetsen

Toetsen van gedachten vergt een kritische aanpak, waarbij men gebruik maakt van bestaande normen en referentiekaders over wat waar, goed, mooi etc. is.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat verwondering, verwarring of twijfel vaak de eerste aanzet vormen tot reflectie; handelen en denken zijn dan in voortdurende wisselwerking 
  2. U denkt systematisch d.w.z. u neemt bepaalde denkstappen in een logische volgorde om tot een bepaald soort uitkomst te komen, bij voorkeur tot een kritisch oordeel
  3. U maakt expliciet gebruik van opvattingen over wat goed, waar etc. is. Het gaat er immers niet alleen om te weten waarom u iets vindt of doet, maar ook om legitimering daarvan, U denkt in termen van rechtvaardiging
  4. U denkt kritisch na over uw eigen denken en grijpt desgewenst in, bijv. met behulp van specifieke technieken, zoals bijv. gebruikt worden in de Rationeel Emotieve Therapie (RET).

 Meer weten? Zie Werkvormen