2. Ordenen

Ordenen is het indelen aan de hand van kenmerken, eigenschappen en wetmatigheden om reflectie te begrijpen en in te zetten als antwoord op praktijkvragen.

                                      

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van reflectieve begrippen
  2. U ordent begrippen schematisch met modellen
  3. U beschrijft samenhangende begrippen met reflectietheorieën
  4. U ordent modellen en theorieen met overkoepelende paradigma's (zie ELO-Denkhulp: Paradigma)
  5. U kiest voor een of meer paradigma's op basis van wereldorientaties & mensbeelden (zie ELO-Denkhulp: Wereldorientaties & Mensbeelden).

 Meer weten? Zie Inleiding reflectie