1. Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn theoretische aannames en vooronderstellingen die men hanteert om reflectie inzichtelijk en werkbaar te maken. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U beseft dat er sprake is van doelen en intenties, de reflectieve belangen.
  2. U beseft dat u altijd reflecteert binnen een bepaalde setting met specifieke kenmerken. U kent de context
  3. U weet dat reflectie altijd plaatsheeft binnen of vanuit een bepaalde cultuur
  4. U realiseert zich dat er bij reflectie altijd sprake is van een of meer kaders
  5. U weet dat u altijd reflecteert vanuit een bepaalde rol of positie
  6. U weet dat het uiteindelijk draait om reflectieve succescriteria
  7. U weet dat reflectie is gebaseerd op wederkerigheid
  8. U beseft zich dat er bij reflectie altijd sprake is van interne of externe interactiviteit
  9. U realiseert zich dat er altijd sprake is van harde eisen, de reflectieve randvoorwaarden

Meer weten? Zie Inleiding reflectie

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Metacompetentie uitgangspunten