2.1 CREAM

CREAM is een acroniem dat staat voor het Collectieve Reflectie & Eigen Actie Model. Dit model is een handig hulpmiddel om als groep op een bepaald thema te reflecteren en daar vervolgens ook activiteiten aan te verbinden.

Hoe doe ik dat?
  1. U zorgt voor een collectieve opening, de groep kiest het thema, de casus en de rolverdeling
  2. U laat het vraagstuk eerst individueel of groepsgewijs verkennen. Degene die het vraagstuk inbrengt formuleert dit zo begrijpelijk mogelijk. De groep bevraagt hem naar feiten en beleving, eventueel vindt herformulering van de vraag plaats
  3. U schakelt het denkvermogen van de groep in. De groep verdiept zich hiertoe in het 'hoe en wat' van het vraagstuk. Laat deelnemers bij voorkeur hardop-denken, al of niet, eerst onderling en daarna met de inbrenger van de case. Leg regelmatig relaties tussen het hier-en-nu gedrag en de case, vraag door tot de kern van de case. Wat ontdek je nu, wat ga je doen?
  4. U zorgt voor individuele bewustwording en het opstellen van een actieplan. De inbrenger benoemt eyeopeners: ik leer hiervan..., ik doe hiermee… en plaatst het geleerde in de eigen context
  5. U richt zich op gezamenlijke bewustwording en delen van het actieplan. Alle groepsleden benoemen hun eye-openers: ik leer…, ik doe hiermee… en plaatsen het geleerde in hun eigen context
  6. U evalueert de gehele aanpak in termen van proces, hoe was onze aanpak, en opbrengsten, wat hebben we bereikt?
  7. U sluit af door inhoudelijk af te ronden en desgewenst vervolgafspraken te maken (wie, doet wat, waar, hoe, etc.).
 Meer weten? Zie Modelleringswijze