Inleiding

De rol van onderzoeker is het samenhangende geheel van gedragsregels, taken, rechten en plichten, dat het mogelijk maakt om reflectie als metacompetentie strategisch, op niveau en vanuit een meervoudig perspectief vorm te geven. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U werkt strategisch
  2. U positioneert zich op niveau
  3. U beheerst een aantal metacompentatieve nevenrollen
  4. U bent bekend met de belangrijkste bedrijfsrollen (Zie B.Bedrijfsrollen).