Inleiding onderzoeker

De rol van onderzoeker is het samenhangende geheel van gedragsregels, taken, rechten en plichten, dat het mogelijk maakt om reflectie als metacompetentie strategisch, op niveau en vanuit een meervoudig perspectief vorm te geven. 

                      

Hoe doe ik dat? 

  1. U werkt vanuit een strategisch geheel
  2. U positioneert zich op niveau
  3. U beheerst een aantal metacompentatieve perspectieven en -nevenrollen
  4. U integreert dit tot de specifieke rol van onderzoeker binnen uw domein.

 Meer weten? Zie ELO-Reflectie