Inleiding

Onder methodisch werken verstaat men reflecteren 'volgens de regels van het vak'. Reflectie is kritisch kijken naar het eigen handelen en denken om op die manier een brug te slaan tussen ervaringen uit het verleden en de toekomst. 

                                       

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een algemeen-werkzame methodiek, u bent pragmatisch
  2. U gebruikt specifiek reflectieve werkvormen
  3. U betrekt uw reflectie ook op uzelf, u doet aan zelfreflectie
  4. U verhoogt het niveau van reflectie, u ontwikkelt professionaliteit
  5. U gebruikt instrumenten of hulpmiddelen (zie bijv. de Digitafel).