Inleiding methode

Onder methodisch werken verstaat men reflecteren 'volgens de regels van het vak'.

                                       

Hoe doe ik dat?

  1. U vertaalt modellen en theorieen in actie- en stappenplannen
  2. U gebruikt specifiek reflectieve werkvormen
  3. U beschikt over reflectieve vaardigheden
  4. U gebruikt reflectieve technieken en -hulpmiddelen.

Meer weten? Zie ELO-Reflectie