Inleiding methode

Onder methodisch werken verstaat men hier een systematische, weldoordachte aanpak van reflectie om een bepaald doel te bereiken. 

                                       

                                                 © Copyright Stichting SURVUZ, 2021; usm-portal.com

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich op een onderliggende denkwijze
  2. U baseert zich op een onderliggende modelleringswijze
  3. U gebruikt een reflectieve werkwijze
  4. U gebruikt een reflectieve beheerwijze
  5. U gebruikt een reflectieve ondersteuningswijze. 

Meer weten? Zie ELO-Reflectie

Nog meer weten? Zie ELO-Methodiek: Inleiding methode