Welkom in de ELO-Reflectie!

Reflectie is het vermogen om gestructureerd na te denken over het eigen handelen en zo ervaringen te verbinden met praktijk, intuitie en theorie.

                                                        

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in wat u moet weten zoals de uitgangspunten, begrippenkaders en historie van het begrip reflectie. U bestudeert het fenomeen reflectie 

B. U maakt gebruik van werkvormen zoals moreel beraad waarmee u het reflectieproces opbouwt. U werkt methodisch 

C. U werkt strategisch en integreert kennis en kunde op niveau. U vervult de specialistische rol van onderzoeker

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules.

 

Alles onderdelen zijn voor, door en vooral met u, op maat te maken

Prof.dr. Harry van de Wiel: ahmaselo@gmail.com