Welkom in de ELO-Reflectie!

Reflectie is gestructureerd nadenken over het eigen handelen om dat te verbeteren en/of betekenis te geven. 

    

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in reflectie

B. U reflecteert methodisch 

C. U vervult de rol van onderzoeker

D. U gebruikt ervaringsdeskundigheid

E. U bouwt uw eigen opleidingsroutes met studiemodules.